G5 Quality Service - Gorenje
Om kampanjen
Register ditt kjøp

G5 Quality Service

Vi vil gjerne sikre at våre kunder blir mest mulig fornøyd og trygg på sitt Gorenje-produkt, både nå og i fremtiden. Derfor tilbyr vi G5 Quality Service til alle våre kunder fra den dagen et Gorenje-produkt kjøpes.

Gjelder for alle Gorenje hårde hvitevarer  (unntatt frittstående mikroovner) kjøpt etter 1. april 2018. Det er påkrevet at forbrukeren registrerer sitt produkt på Gorenjes nettsted for å kunne oppnå denne ekstra fordelen. G5 Quality Service er en 5-årlig sikkerhet for at produktene lever opp til våre kunders forventninger til kvalitet og service. Den består av følgende:

2 års totalsikkerhet

Gorenje gir deg reklamasjonsrett i 24 måneder fra kjøpsdatoen. Her har Gorenje bevisbyrden i forhold til gjeldende lovgivning.

5 års gratis reservedeler

Gorenje tilbyr ytterligere 36 måneder med gratis reservedeler ved fabrikasjonsfeil som blir avdekket ved normal bruk i en normal husholdning.

10 års reservedelssikkerhet

Er din sikkerhet for at vi kan levere reservedeler til ditt Gorenje-produkt i minst 10 år fra kjøpsdato.

Betingelser for Gorenje G5 Quality Service

Reklamasjonsretten i de første 24 månedene dekker material- og fabrikasjonsfeil som blir avdekket ved normal bruk i en normal husholdning. Gratis reservedeler utover 24 måneder dekker materialfeil som avdekkes ved normal bruk i en normal husholdning (som kan være relatert til fabrikasjonsfeil). Reparasjon skal utføres av en autorisert Gorenje-tekniker. Teknikerens lønn, kjøring og lignende dekkes ikke.

Reklamasjonsretten dekker ikke feil eller skader som oppstår som en følge av feilbetjening, misbruk eller mangelfullt vedlikehold, feilmontering, herunder innbygging, oppstilling eller tilkobling. Utenforliggende elektriske feil, slik som lynnedslag, feil på forsyningsnettet o.l. Direkte eller indirekte feil eller skader som oppstår som en følge av overbelastning, feilbetjening, misbruk eller mangelfullt vedlikehold. Hvis produktet ikke er tilgjengelig for teknikeren ved eventuell reparasjon.

For 5 års gratis reservedeler gjelder videre:

• Betingelsene gjelder for reservedeler til Gorenjes  hårde hvitevarer (unntatt frittstående mikroovner) som er kjøpt og brukt i Norge.

• 5 års gratis reservedeler dekker bare reservedeler til Gorenjes hårde hvitevarer og omfatter ikke mangler som skyldes materialdefekter og/eller fabrikkfeil.

• 5 års gratis reservedeler dekker ikke arbeidspenger eller reiseutgifter for den autoriserte serviceteknikeren. Disse utgiftene dekkes i henhold til gyldig prisliste da servicen ble gjort gjeldende. 

• 5 års gratis reservedeler er ikke gyldig dersom defekten i produktet er forårsaket av:
- Manglende overholdelse av bruksanvisningen.
- Reparasjoner utført av uautoriserte personer.
- Bruk av ikke-originale komponenter i produktet.
- Feilhåndtering av produktet.
- Skade som skyldes mekaniske støt påført av kjøper eller tredjeperson.
- Force majeure (oversvømmelse, lynnedslag, brann osv.).
- Bruk av produktet til lønnsom forretningsvirksomhet.

• Etter reparasjon eller utskifting av reservedeler er de utskiftede delene Gorenjes eiendom.

Utføres det en service, vil denne hverken forlenge, fornye eller endre den generelle serviceperioden som gjelder for produktet i sin helhet. Disse betingelsene utelukker alle andre krav.

Kvalitet og tradisjon

Gorenje har produsert husholdningsapparater i høy kvalitet i over 60 år. Vi har lagt stor vekt på utvikling av egne teknologier og kontinuerlig forbedring av produksjonsprosessene. Gorenje bygger på slovenske tradisjoner og europeiske verdier og er blant de ledende produsentene av husholdningsapparater i Europa. Vi er stolte over hvert eneste produkt som forlater fabrikkene våre, for vi vet at alle sammen er produsert og testet slik at de oppfyller de strengeste miljøvernnormene i Europa.

Life Simplified

For å kunne gi deg den best mulige service har vi bruk for noen få personlige opplysninger. Det er viktig at all informasjon inntastes korrekt, for at G5 Quality Service skal være gjeldende. Utfyll skjemaet nedenfor å få tilsendt ett 65 Quality Service sertifikat.
G5 Quality Service sertifikatet vil bli sendt til ovenstående epost adresse.
Eksempel: BOP799S51X

Utfordringer med registreringen?

Om registreringen feiler eller du har andre spørsmål relatert til registreringen, er du velkommen til å kontakte oss på e-post eller telefon.

E-post: salg.no@gorenjegroup.com
Telefon: 67 06 47 60, tryk 1