70 måneders garanti - Gorenje
70 MÅNEDERS GARANTIRegistrer ditt kjøp
1
Om kampanjen
Registrer ditt kjøp

Når du kjøper et Gorenje-produkt, kan du være sikker på at du har kjøpt ett pålitelig og holdbart produkt av høy kvalitet. Vi tilbyr nå i alt 70 måneders garanti på utvalgte produkter fra Gorenje. Vår 70 måneders garanti gir deg fullstendig ro i sinnet, og viser deg samtidig hvor mye vi stoler på teknologien og kvaliteten til produktene våre.

Hver dag sørger vi for at dagen forløper uten problemer.

En del av hverdagen i 70 år
 
Vi hjelper dere gjennom hverdagen, slik dere får tid til å være sammen som familie.
Hos Gorenje ligger det i vårt DNA at familiens hverdag bør være enkel og oversiktlig. I 70 år har vi fokusert på å lage produkter som forenkler rutinene i hjemmet. Det har vi gjort for at dere kan fokusere på familien og de tingene som gjør dere lykkelige. 
 
Siden Gorenje ble grunnlagt i 1950 har vi arbeidet med å utvikle husholdningsapparater som gir mer tid til familien.  I første omgang slik at husmødrene fikk mer hjelp med arbeidsoppgavene i hjemmet – senere for at hjemmeliv, arbeidsliv og familieliv kunne forenes uten å gå på akkord med noe.
 
Gorenje skaper produkter som gjør det enkelt å lage mat, vaske klær og holde hjemmet rent. Vi gir dere tid til det dere liker å gjøre sammen.

Vilkår og betingelser for 70 måneders garanti fra Gorenje

Hvis du har registrert produktet ditt og har tatt vare på kjøpsbeviset, gir vi garanti på ditt produkt fra Gorenje i 70 måneder fra kjøpsdatoen. Den gratis garantien er tilgjengelig for kunder som bor i Norge. Din Gorenje-garanti er underlagt følgende betingelser for produktet. Dine lovbestemte rettigheter forblir uendret av dette:

1. At produktet utelukkende brukes til privat bruk i en privat husholdning. 
2. At produktet er blitt installert og brukt i henhold til bruksanvisningen og eventuelle separate installasjonsanvisninger fra Gorenje. 
3. At produktet er blitt korrekt tilkoblet til strømnettet i samsvar med lokale lover og regler. 
4. At produktet ikke har vært utsatt for misbruk eller et uhell eller er blitt reparert eller modifisert av andre enn Gorenjes autoriserte serviceavdeling. 
5. Dersom Gorenje anser det for nødvendig å skifte ut et produkt i løpet av garantiperioden, dekkes det nye produktet av den opprinnelige garantiperioden; ingen ny garantiperiode påbegynner. 
6. Garantien kan ikke overføres og gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av produktet/produktene. 
7. At produktet ikke brukes til utleie.

Garantien utelukker og dekker ikke besøk av servicetekniker for å:

1. Utbedre installasjonen av produktet. 
2. Reparere brukte produkter eller produkter som har vært brukt av flere personer i offentlige områder. 
3. Utbedre normal slitasje som med rimelighet kan forventes for et produkt med tanke på alder og bruk. 
4. Instruere brukeren i korrekt bruk av produktet. 
5. Skifte ut hovedsikringer eller utbedre kabelføring. 
6. Skifte ut eller reparere kosmetiske deler eller forbruksdeler som f.eks. lyspærer, kontakter, sikringer, kabler, filtre og tilkoblingsdeler, håndtak, glass og trådhyller, gummislanger, plastdørhyller og annet tilbehør. Dette inkluderer også deler som er slitt, misfarget eller skadet, inkludert skade på grunn av uriktig bruk eller rengjøring. 
7. Reparere et produkt på grunn av kalk, mugg, skitt, fett, søl og dårlig lukt. 
8. Reparere skader på grunn av oversvømmelse, lynnedslag, elektrisk støt eller overspenning, storm, ekstreme temperaturer, eksplosjon, slag, korrosjon, tyveri eller forsøk på tyveri. 
9. Reparere eller skifte ut metall eller overflater på grunn av skår, riper, revner eller skader som følge av ukjente årsaker eller slipende rengjøring og slipemidler, uriktig bruk av redskaper, uegnet form eller ujevn overflate på redskaper eller fremmedlegemer mellom redskap og overflate.

Sånn fungerer tilbudet

  • Gjelder kun for utvalgte produkter fra Gorenje.
  • Den gratis garantien er tilgjengelig for kunder som bor i Norge.
  • Kjøpet skal være foretatt innenfor kampanjeperioden 01.04.2020 - 31.04.2021 eller 28.06.2020 - 01.11.2020 (avhengig av forhandler, kontakt oss hvis du er i tvil).
  • Registreringen kan kun foretas 1 gang pr. kjøpt produkt.
  • Registreringen må være gjort senest 30 dager etter fakturadatoen.
  • Gjelder kun privatkjøp, og i forbindelse med privat bruk. Gjelder ikke bedrifstkunder.

Produkter som inngår i kampanjetilbudet:

For å kunne gi deg best mulig service har vi bruk for noen få personlige opplysninger. For at garantien skal være gyldig er det viktig at all informasjon blir tastet inn korrekt.

Problemer med registreringen?

Utfordringer med registreringen?
Om registreringen feiler eller du har andre spørsmål relatert til registreringen, er du velkommen til å kontakte oss på e-post eller telefon.

E-post: salg.no@gorenjegroup.com

Meld deg på nyhetsbrevet vårt