Oppvaskmaskiner - Gorenje

Oppvaskmaskiner

Generelt – nytt fra 1. mars 2021:

Energimerkingen gjør det enklere for deg som forbruker å redusere miljøpåvirkningen din (og spare penger) ved å velge produkter som bruker mindre energi.

Merkingen oppfordrer også produsenter til å utvikle og investere i mer energieffektiv produktdesign.

De nye kravene til energimerking fører forhåpentligvis til en økning i salget av energieffektive produkter,

og derfor er de et godt hjelpemiddel for å oppnå EUs mål om 20 prosent reduksjon i energibruken.

Med energimerkingen graderes produktets energiforbruk på en skala fra A til G. Klasse A (grønn) er den mest energieffektive, og klasse G (rød) er den minst energieffektive.

Den nye skalaen erstatter den tidligere skalaen, som inneholdt klasser som A +, A ++ og A +++.

Sammenlignet med tidligere A +++-merking er det nå betydelig vanskeligere å oppnå toppklassifiseringen.

Fra 1. mars 2021 gjelder den nye klassifiseringen for oppvaskmaskiner.

Energieffektivitetsklassen for oppvaskmaskiner skal fortsatt være basert på programmet Eco*.

Den standardiserte testmengden er tilpasset etter faktiske brukerbehov, inkludert flere objekter av plast og gryter, som realistisk gjenspeiler moderne forbrukeratferd.

Tørkeeffektiviteten er fjernet fra etiketten og erstattet av en spesifikasjon for programtid, basert på Eco-programmet*.

Oppvaskmaskinens energimerking er basert på 100 sykluser istedenfor årlig forbruk (basert på 280 sykluser), som ble brukt tidligere.

Det innføres også en QR-kode som gir direkte tilgang til mer informasjon om produktet i den europeiske databasen EPREL («European Registry for Energy Labeling»).

Der kan du enkelt finne og sammenligne energimerkede produkter.

Den nye energimerkingen:

1. Produktets QR-kode for direkte tilgang til informasjon om modellen i den europeiske EPREL-databasen. Symbolet er en QR-kode (rutenettmønster).

2. Produktets energieffektivitetsklasse. Energieffektivitetsklassen vises på en skala fra A til G, der A er mest energieffektivt, og G er minst energieffektivt.

3. Produktets energiforbruk i kWh / 100 sykluser med Eco-programmet*.

4. Hvor mange kuverter produktet har kapasitet til å vaske med Eco-programmet*. Plassen i maskinen per syklus oppgis i antall kuverter. En kuvert består av et forhåndsdefinert sett med tallerkener, glass, bestikk og serveringsfat. Symbolet for kapasitet er et bilde av glass og tallerkener.

5. Produktets vannforbruk i liter per syklus med Eco-programmet*. Symbolet er en kran.

6. Produktets programtid i timer og minutter med Eco-programmet*. Symbolet er en klokke med en pil.

7. Produktets støynivå i dB(A). Støy i dB(A) Jo høyere tall, desto mer støyer maskinen. Skalaen er logaritmisk, som betyr at en forskjell på seks desibel tilsvarer en dobling av støynivået. Den nye merkingen inneholder også en klassifisering av målte lydverdier fra A til D. Symbolet er en høyttaler med lydbølger.

I tillegg må også et minimumskrav for rengjøringsresultater og tørkeegenskaper oppnås. Dette vises ikke i energimerkingen, men finnes i informasjonsarkene.

Den gamle energimerkingen:

1. Produktets energieffektivitetsklasse.

2. Produktets energiforbruk i kWh per år. Energiforbruk per år for 280 sykluser.

3. Produktets støynivå i dB(A). Symbolet er en høyttaler med lydbølger.

4. Produktets kapasitet i antall kuverter. Symbolet for kapasitet er et bilde av bestikk, glass og tallerkener.

5. Produktets effektivitetsklasse for tørking vises på en skala fra A til G der A gir tørreste tallerkener. Symbolet er en tallerken med varmespoler.

6. Produktets vannforbruk i liter per år. Vannforbruk per år for 280 sykluser. Symbolet er en kran.

Spørsmål og svar:

Hva er et Eco-program?

klikk for å
utvide

Hvilke tallerkener fyller vi testmaskinene med?

klikk for å
utvide

Hva er en QR-kode?

klikk for å
utvide

Hvordan ser skalaen for energieffektivitetsklasse ut?

klikk for å
utvide

Hvordan beregner vi energiforbruk?

klikk for å
utvide

Hva menes med kapasitet?

klikk for å
utvide

Hva er vannforbruk?

klikk for å
utvide

Hva menes med programtid?

klikk for å
utvide

Hvordan angis støynivået?

klikk for å
utvide
Gorenje Matlagingskurs
Gorenje Matlagingskurs
Sammen med de erfarne kokkene hos matkurs.no arrangerer vi eksklusive matlagingskurs hvor du får muligheten til å bli bedre kjent med våre produkter, samtidig som du lærer deg spennende nye oppskrifter.