Personvernerklæring - Gorenje

Personvernerklæring

Gorenje skal sørge for at personopplysninger om alle som bruker bedriftens nettjenester og løsninger, blir behandlet konfidensielt.

Innsamling og behandling av personopplysninger skal beskyttes av tilstrekkelige fysiske og logiske sikkerhetstiltak. Når personopplysninger samles inn og behandles som følge av samtykke, vil opplysningene behandles til den registrerte gir bedriften beskjed om at samtykket ikke lenger gjelder.

Innsamlede personopplysninger overføres ikke til andre land.

All tilgang til personopplysningene skal godkjennes av Gorenje og gis kun til autoriserte personer. Lagrede personopplysninger blir ikke behandlet automatisk, og de brukes ikke til profilering.

Hvis du har flere spørsmål om bruk av personopplysninger og behandling av dem, kan du kontakte oss på gdpr@gorenje.com.

Ved mistanke om at Gorenje har brukt personopplysninger på feil måte, kan du kontakte Datatilsynet:

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep. 

0034 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Meld deg på til nyhetsbrevet vårt